• Home Health Care MNF
 • Thompson Road, Vacoas
 • (+230) 52 54 97 13
 • TELEFONN NOU
EN | FR | Creol
 • POU MIZ AN PLAS
  EK ZESTION

  Konsey lor priz en sarz. / Dimounn ki ou bizin. / Zestion bann «angels». / Kominikasion
 • POU BANN SWIN

  Servis infirmie. / Bann swin pou bann vie dimounn. / Bann gardmalad.
 • POU LAKAZ
  OU AYER

  Amenazman lakaz. / Zestion lakaz. / Komision. / Nou personel lakaz.
 • SERVIS POU BANN EXPAT
  EK BANN TOURIS

  Servis ki nou propoze a bann expat. / Ek a bann touris.
 • NOU BANN +

  «Baby-sitting». / Enn mazordom.

KI NOU ETE ?

Angels of Mercy Home Healthcare li enn leader dan sekter akonpagnman dan Moris. Sa azens de servis-la pran kont sa bann dimounn ki ou kontan ek ki bizin ou soutien. Pou bann zafer de toulezour, pou enn akonpagnman medikalise ou pou kree enn lanvironnman korek pou ou bann pross ki vie, malad et/ou ki viv avek enn andikap ou pou kapav kont lor nou bann «angels», bann mamb nou personel kalifie. Zot bien kontan evolie dan enn entrepiz ki ena sans, ki valoriz so anploye. Zot partaz bann valer esansiel pou nou : imanite (kompreension ek kompassion), bann bon swin,dinite, sekirite ek profesionalism. Ek ousi ekselans : okip enn lot dimunn nou metie sa, enn langazma ki mari importan pou nou. Pou konn plis, klik isi.

Pou aprann plis Klike la

TELEFONN NOU OUBIEN AVOY EN MESAGE

Book An Appoinment

Free Consultation

We promote the home care of your loved ones

TEMWAGNAZ

ZOT TEMWAGNAZ